HOME 커뮤니티 자료실
천년 백설(千年 白雪)
황서영
2018/03/20 1256

천년 백설(千年 白雪)

눈송이처럼 너에게 가고싶다

머뭇거리지 말고

서성대지 말고

숨기지 말고

그냥 네 하얀 생애 속에 뛰어들어

따스한 겨울이 되고 싶다

천년 백설이 되고 싶다

- 문정희의 시《천년 백설같은》에서 -

............................................................................................................................................